Tidligere

generalforsamlinger

   2013 ex.ord.

        2012         

Extraordinær Generalforsamling   


                         2013

       Tirsdag den 1. oktober, kl. 19:30

 Referat                     

         2011

         2010