Beboer Kontakt                                         2015

                                                                   2014

Husk at meddele ændringer til dorrica@mail.dk

Navn, adresse, tlf. & e-mail                                                                           2013                                                                       2012

Sømandshvileposten

Web Site kontakt

Dorrit Jørgensen, Sømandshvilevej 23

e-mail: Dorrica@mail.dk

Telefon: 45 57 06 17

Mobil:    20 45 22 48