Beboer Kontakt           

Navn, adresse, tlf. & e-mail                      

Husk at meddele ændringer til dorrica@mail.dk (WebMaster)

Sømandshvileposten

Alle fællesprojekter som er generalforsamlings godkendt efter 1984, kan ses på en liste under "BeboerForum". Adgang til "BeboerForum" kræver password og adgangskode.